Sạc 12V – 0.5A D – Link

Sạc 12V – 0.5A D – Link

50.000

  • ADAPTER 12V – 0.5A D-Link
  • Input: 100-240
  • Output: 12v – 0.5A
  • Hàng chính hãng D-link
Sạc 12V – 0.5A D – Link

50.000

Số lượng