Main H110 Colorful socket 1151

Main H110 Colorful socket 1151

620.000

  • Main H110 Colorful socket 1151
  • Hỗ trợ bộ vì xử lý thế hệ thứ 7 và thứ 6
  • Cổng VGA HDMI DVI
  • Bộ nhớ DDR4
  • Số khe Ram : 2
Main H110 Colorful socket 1151

620.000

Số lượng

Bảo hành 1 tháng