Dây nguồn máy tính dài 1m2

Dây nguồn máy tính dài 1m2

12.000

  • Dây nguồn máy tính dài 1m2
  • Dây nguồn loại tốt
  • Chiều dài : 1m2
  • Đầu trấu dẻo dai,rất bền khó đứt
  • Đầu cắm điện 2 chân loại tròn
Dây nguồn máy tính dài 1m2

12.000

Số lượng