Cáp USB 3.0

Cáp USB 3.0

120.000

  • Tính năng: Cáp USB 3.0 2 đầu đực, Kết nối dữ liệu với HDD Box,Kết nối với sac điện MP3
  • Giao tiếp: Tương thích USB 3.0 / 2.0 / 1.1
  • Chiều dài dây: 80cm
Cáp USB 3.0

120.000

Số lượng