Cáp nối dài USB

Cáp nối dài USB

39.000

– Chuyển dữ liệu USB 2.0
– Cắm vào là chạy và tự nhận dạng thiết bị.
– Sử dụng kết nối được với nhiều thiết bị.
– Không cần nguồn cấp ngoài hay hỗ trợ, sử dụng nguồn trực tiếp từ cổng kết nối USB 2.0
– Cáp dài 1m

Cáp nối dài USB

39.000

Số lượng