Main H55 Intel socket 1156

Main H55 Intel socket 1156

490.000

  • Main H55 socket 1156.
  • Sản phẩm gồm main và Fe
  • Hỗ trợ: Intel i7/i5/i3/Pentium
  • Kích thước main : ATX
  • Main đẹp như mới
Main H55 Intel socket 1156

490.000

Số lượng