Cáp mạng Cat5 đầu đúc bấm sẵn

Cáp mạng Cat5 đầu đúc bấm sẵn

20.000

– Dây cáp mạng Lan bấm sẵn 2 đầu

– Cáp mạng Cat5 đầu đúc bấm sẵn

– Chiều dài : 1m2

Cáp mạng Cat5 đầu đúc bấm sẵn

20.000

Số lượng