Dây Nguồn VOLEX V1625

Dây Nguồn VOLEX V1625

50.000

Mã SP: 2316

Thương hiệu: VOLEX

Loại sản phẩm: UK Plug BS1574 to C13

Dây nguồn máy tính Volex hàng hãng

Chiều dài : 1m8

Tiết diện 3x 0,75mm

Dây mới 100%

Dây Nguồn VOLEX V1625

50.000

Số lượng