Mainboard G31 ASUS P5KPL-AM SE đã dùng

Mainboard G31 ASUS P5KPL-AM SE đã dùng

350.000

Mainboard G31 ASUS P5KPL-AM SE đã dùng

350.000

Số lượng

Bảo hành 1 tháng