Vi tính Minh Sơn chấp nhận nhiều hình thức thanh toán linh hoạt

TAT chấp nhận các hình thức thanh toán :

1. Thanh toán tiền mặt và nhận hóa đơn trực tiếp tại văn phòng Vi tính Minh Sơn

2. Ra nhà xe lấy tiền ( tiền phí nhà xe thu do khách hàng thanh toán )

3. Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng bên dưới .

* Chuyển khoản ngân hàng Vietcombank – Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam

Tên tài khoản: Ngô Phú
Số tài khoản: 0071003248745

* Chuyển khoản ngân hàng ACB – Ngân Hàng Á Châu Việt Nam

Tên tài khoản: Tạ Hồng Hiệp
Số tài khoản: 149022699