– Thời gian giao hàng: từ 08h00 đến 17h00 các ngày trong tuần

                                    CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG           

LƯU Ý:

– Thời gian dưới đây là thời gian dự kiến. Thời gian giao hàng chính thức có thể sớm hơn hoặc trễ hơn tùy theo một số điều kiện khách quan mà chúng tôi không thể kiểm soát được (Ví dụ: Thiên tai, lũ lụt, hỏng hóc phương tiện…)

 VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM 

( Vào liên kết sau để tìm địa chỉ các trạm tại các tỉnh thành toàn quốc )

https://giaohangtietkiem.vn/

VẬN CHUYỂN VIETTEL POST 

( Vào liên kết sau để tìm địa chỉ các trạm tại các tỉnh thành toàn quốc )

  GIAO HÀNG NHANH

( Vào liên kết sau để tìm địa chỉ các trạm tại các tỉnh thành toàn quốc )

https://ghn.vn/
Hình ảnh có liên quan