Ngày thường : Từ 8h00 sáng đến 8h00 tối

Chủ nhật        : Từ 8h00 sáng đến 12h00 trưa